Хліб давньої України

130.00 грн.

Описание

Специфікація

Артикул: 032089
Автор Пашкевич Г.О.
Анотація Книга відтворює цілісну картину появи та розповсюдження на території
України культурних рослин на протязі тисячоліть, від появи їх тут з першими
землеробськими племена у неоліті і по середні віки включно. Подано
відомості про більшість вживаних на Україні їстівних рослин – звідки
походять, коли з’явилась на теренах України, коли мали найбільше значення,
яким чином ви- користовуються. Цікаві дані наведено про давні плівчасті
пшениці (полби). Великий фактичний матеріал дозволив спростувати деякі
хибні уявлення. Корисні відомості знайдуть у книзі ботаніки, спе- ціалісти з
рослинництва, археологи, історики.
Книга посвящена появлению и распространению на территории Украины
культурных растений, начиная со времени их появления в неолите (VI – V тыс.
до н.е.) с первыми земледельческими пле- менами и по средневековье
включительно. Приведены сведения о большинстве употребляемых в пищу
культурных растений, в том числе о давних пленчатых пшеницах (полбах).
Большой факти- ческий материал позволил опровергнуть некоторые
ошибочные представления. Полезные сведения найдут в книге ботаники,
растениеводы, археологи, историки.
Обкладинка м’яка
Рік видання 2017
Сторінок 160
Тип Книга
Формат А5