Лідерські якості менеджерів: вектори успіху. [Монографія]

175.50 грн.

Описание

Специфікація

Артикул: 032493
Автор Лі Цзиці
Анотація Монографію присвячено проблемі виховання лідерських якостей майбут-
ніх менеджерів в освітньому середовищі університету. З’ясовано стан розроб-
леності проблеми в педагогічній теорії і виховній практиці. На підставі уза-
гальнення досліджень українських і зарубіжних науковців визначено сутність
феноменів «лідер», «лідерство». Уточнено поняття «лідерські якості», «вихо-
вання лідерських якостей майбутніх менеджерів», «освітнє середовище універ-
ситету» . Науково обґрунтовано та проаналізовано потенціал освітнього сере-
довища університету у контексті виховання лідерських якостей майбутніх ме-
неджерів. Розроблено діагностичну програму з визначення рівнів вихованості
лідерських якостей майбутніх менеджерів. Спроектовано модель освітнього
середовища університету, спрямованого на виховання лідерських якостей май-
бутніх менеджерів. Визначено зміст, форми, методи та засоби виховання лідер-
ських якостей майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету.
Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено організаційно-
педагогічні умови виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів в осві-
тньому середовищі університету.
Обкладинка м’яка
Рік видання 2018
Сторінок 184
Тип Книга
Формат A5