Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах.

279.50 грн.

Описание

Специфікація

Артикул: 021658
Автор Дороз В. Ф.
Анотація Навчальний посібник спрямований на допомогу викладачам методики та магіG
странтам вищих навчальних закладів в організації вивчення навчального курсу
«Методика викладання української мови у вищій школі».
У посібнику подано навчальну програму з методики викладання української
мови у вищій школі (загальні положення; розподіл навчального часу за модулями;
зміст лекційного курсу, практичних і лабораторних занять; теми, винесені на самоG
стійне опрацювання; систему семестрового контролю й оцінювання теоретичної та
практичної підготовки магістрантів), програму та методичні рекомендації щодо органG
ізації педагогічної практики та методичні рекомендації щодо написання магістерсьG
кої роботи.
Для викладачів, керівників педагогічної практики, магістрантів філологічних
факультетів.
Обкладинка м’яка
Рік видання 2017
Сторінок 176
Тип Книга
Формат А5