Охорона здоров’я в Україні

247.00 грн.

Описание

Специфікація

Артикул: 031671
Автор за заг. ред. д.ю.н., про-
фесора, заслуженого юриста України В.П. Пєткова
Анотація Навчальний посібник присвячений дослідженню проблеми адміністратив-
но-правового реглювання в сфері охорони здоров’я. На основі аналізу політики
держави запропоновано та сформульовано поняття „охорона здоров’я”, „ме-
дичне право”, як правового інституту.
Удосконалено понятійно-категорійний апарат у сфері охорони здоров’я
населення. Проаналізовано зарубіжний досвід функціонування галузі охорони
здоров’я та медичного забезпечення.
Сформульовано низку конкретних пропозицій та рекомендацій щодо вдо-
сконалення чинного законодавства України, яке регулює правовідносини
у сфері охорони здоров’я, медицини.
Адресований науковцям і практикам, а також тим, хто цікавиться пробле-
мами охорони здоров’я та якісного надання послуг медичного спрямування
Обкладинка м’яка
Рік видання 2017
Сторінок 288
Тип Книга
Формат А5