Управління маркетингом у сфері туризму

266.50 грн.

Описание

Специфікація

Артикул: 031075
Автор Мальська М. П.
Анотація У підручнику розглянуто теоретичні, методологічні та практичні основи
управління маркетингом, як дисципліною, наукою й галуззю дослідження. Зо-
крема, розкрито понятійно-категоріальний апарат, зміст, процес та методологію,
а також його місце у системі економічних наук. Розглянуто туризм як сферу по-
слуг, маркетинг як інструмент аналізу сфери туризму, маркетингове плануван-
ня діяльності підприємств туристичної індустрії, здійснено економічний аналіз
у системі маркетингової діяльності туристичних компаній. Висвітлено державне
регулювання маркетингової діяльності у сфері туризму.
Підручник пропонується для науковців, аспірантів, студентів вищих на-
вчальних закладів, а також керівників і фахівців, що займаються питаннями
управління маркетингом, для організацій, наукових установ – усіх, кому цікаві
питання інтеграції України у світову систему господарювання.
Обкладинка м’яка
Рік видання 2016
Сторінок 328
Тип Книга
Формат Книга