Просмотр корзины Вы отложили “Мова — не калька: словник української мови” в свою корзину.

Вектори естетичної культури хореографів. [Монографія]

195.00 грн.

Описание

Специфікація

Артикул: 032492
Автор Лю Сіньтін.
Анотація Монографію присвячено проблемі виховання естетичної культури майбут-
ніх хореографів у позааудиторній діяльності університету. Досліджено теоре-
тичні засади та проведено аналіз сучасних підходів до виховання естетичної
культури майбутніх хореографів у позааудиторній діяльності університету.
Розкрито потенціал позааудиторної діяльності університету у вихованні есте-
тичної культури майбутніх хореографів, як системи, що поєднує в собі мету,
зміст, функції, методи і організаційно-педагогічні форми, спрямовані на розви-
ток активності, самодіяльності, естетичної культури, толерантності, взаємодії
студентів на принципах співробітництва та співтворчості. Обґрунтовано крите-
рії, показники та визначено рівні вихованості естетичної культури майбутніх
хореографів.
Теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено ме-
тодику виховання естетичної культури майбутніх хореографів у позааудитор-
ній діяльності університету, як сукупність взаємопов’язаних елементів: соціа-
льного замовлення, мети, змісту, принципів, підходів, методів, форм, засобів,
результату, а також педагогічних умов її реалізації, яка включає блоки та стру-
ктурні компоненти і побудована відповідно до логіки та структури позааудито-
рної діяльності університету.
Обкладинка м’яка
Рік видання 2018
Сторінок 208
Тип Книга
Формат A5